Firma SITA Polska Sp. z o.o., obsługująca sześć rejonów na północ od torów PKP, będzie odbierać odpady według harmonogramu ustalonego do grudnia 2013 r.

Stary, zużyty sprzęt RTV/AGD nie powinien trafiać do śmieci zmieszanych.

Zbliża się termin dokonywania pierwszej płatności za odbiór odpadów komunalnych według nowego systemu. Opłata została obniżona (aktualne stawki miesięczne od osoby to 9,40 zł za odpady segregowane oraz 18,80 zł za zmieszane): należy więc złożyć nową deklarację i wpłacić pieniądze na konto gminy Brwinów do 15 września 2013 r.

Wnioski o bezpłatne użyczenie kompostownika w ramach programu „Kompostowniki dla mieszkańców” można składać w Urzędzie Gminy Brwinów od wtorku 15 marca 2016 r. od godz. 8.00 (Biuro Obsługi Interesanta, pok. 007)

 

Zużyte baterie, sprzęt RTV/AGD, akcesoria komputerowe itp. można przynosić do Urzędu Gminy Brwinów. Dwa rodzaje pojemników ustawione są w budynkach przy ul. Grodziskiej 12 oraz T. Kościuszki 4A.

Najbliższy odbiór odpadów zielonych (trawy, liści itp.) w całej południowej części gminy Brwinów miał mieć miejsce 26 października. Dla części tego obszaru termin został przesunięty o dwa dni. W poniedziałek 28 października br. zostaną odebrane bioodpady z terenu Owczarni (rejon VI), Żółwina i Tereni (rejon V), Kań (rejon III) oraz Otrębus (uwaga: w granicach administracyjnych miejscowości, bez względu na rejon).

Zmiany terminów dotyczą mieszkańców z rejonów po południowej stronie PKP, dla których termin oddania odpadów zielonych oraz tzw. wielkogabarytowych (np. mebli – po wcześniejszym zgłoszeniu do Referatu Gospodarki Komunalnej) przypadał 26-28 października 2013  r.

Zmiana terminu odbioru bioodpadów dotyczy Kań, Otrębus, Owczarni, Tereni i Żółwina. Odbiór przewidziany na jeden dzień - sobotę 9 listopada - będzie odbywał się sukcesywnie do 14 listopada br.