Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żółwin (2016 r.)

.

 

Samochód posiada specjalistyczne wyposażenie, m.in.: nowoczesne autopompy, zbiorniki na wodę i środki pianotwórcze, urządzenia kontrolno-sterownicze, urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe, drabiny, maszt oświetleniowy teleskopowy, wyciągarkę o napędzie elektrycznym, zwijadło, zestaw ratownictwa medycznego, sprzęt ratownictwa drogowego (narzędzia hydrauliczne, pompy, zwijadła przewodów), latarki, radiotelefony przenośne, wentylator oddymiający.

Wartość samochodu: 910 200 zł
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego: 100 000 zł
Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: 190 000 zł
Dofinansowanie z Komendy Głównej PSP: 150 000 zł
Dofinansowanie ze środków własnych OSP Żółwin: 10 200 zł
Realizacja: 2016 r.

.