Wiosenna pogoda sprzyjała prowadzeniu prac kanalizacyjnych w gminie Brwinów. Do użytku oddane zostały kolejne jej odcinki, także te budowane poza „Czystym życiem”. W północnych sołectwach: Domaniewie, Domaniewku i Mosznie, powstało m.in. 7 650 mb kanalizacji sanitarnej. Prace w ramach kontraktu zawartego w firmą Instalbud Sp. z o.o. z Rzeszowa, która w gminie Brwinów zbudowała też kanalizację w południowej części Brwinowa, rozpoczęły się w północnych sołectwach pod koniec września 2012 roku.

W ramach konkursu „Ochrona przyrody poprzez pielęgnację zieleni” gmina Brwinów pozyskała na prace pielęgnacyjne przy pomnikach przyrody ponad 250 tys. zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Konkurs przeznaczony był dla przedsięwzięć zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego. Gmina Brwinów zgodnie z regulaminem konkursu ubiegała się o dofinansowanie prac pielęgnacyjnych przy pomnikach przyrody znajdujących się na terenie naszej gminy.