W lipcu 2017 r. gmina Brwinów otrzymała pożyczkę w wysokości 2 056 524 zł na realizacje zadania pn. „Budowa hali sportowej przy ZS nr 1 w Brwinowie”. Środki te pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

 

 

Pod koniec 2015 r. gmina Brwinów podpisała umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę blisko 4 km kanalizacji w Owczarni. Zadanie to zostało zrealizowane w 2017 roku. Owczarnia i Żółwin to duże sołectwa, które nie mają ciągłości terytorialnej z gminą Brwinów. W 2014 r. dzięki tzw. metodzie przeciskowej, która nie niszczy nawierzchni, sieć kanalizacyjna przeszła przez teren Milanówka i dotarła do Owczarni.

 

W 2016 r. gmina Brwinów otrzymała 190 000 zł dotacji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym z przeznaczeniem dla OSP Żółwin. Środki te pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

 

 

 

W 2016 r. gmina Brwinów otrzymała 10 103, 00 zł dotacji na konserwację i pielęgnację drzew objętych ochroną Konserwatora Zabytków, rosnących na terenie parku przy dworku Zagroda w Brwinowie. Środki te pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

 

 

 

Odwodnienie w rejonie ulic: Nadarzyńska, Łąkowa oraz Mokra w Żółwinie dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 659.566,00zł przyznanej w 2015 r.

 

 

 

 

W 2015 r. gmina Brwinów otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pielęgnację i konserwację starych drzew przy pałacyku Toeplitza w Otrębusach. 

 

 

 

 

W 2015 r. gmina Brwinów otrzymała ponad 18 tys. zł dotacji na zakup sprzętu hydraulicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwinowie. Środki te pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacja została przeznaczona na zakup dwóch narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego: rozpieracza ramiennego i rozpieracza teleskopowego. Sprzęt wykorzystywany będzie do prowadzenia różnego rodzaju działań ratowniczo-gaśniczych zarówno na terenie gminy Brwinów, jak i powiatu pruszkowskiego.

Budowa kanalizacji sanitarnej to największa inwestycja gminy Brwinów: do końca 2013 r. w Brwinowie, Kaniach i Otrębusach powstało ponad 120 km sieci w ramach dofinansowanego ze środków UE projektu „Czyste życie”, a dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Rolnictwa zakończyła się budowa kanalizacji sanitarnej dla Domaniewa, Domaniewka i Moszny. Gmina Brwinów sfinansowała tę inwestycję ze środków własnych oraz z niskooprocentowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.