Burmistrz Gminy Brwinów podaje do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Moszna Wieś.

Tradycyjnie w drugi wtorek miesiąca czas na antenie Radia Bogoria wypełniły sprawy gminy Brwinów. Gośćmi redaktora Tomasza Sikorskiego byli: burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz dyrektorki: Biblioteki Publicznej im. Wacława Wernera – Danuta Barabasz i Gminnego Ośrodka Kultury – Anna Sobczak.

Topola czarna rosnąca w parku miejskim w Brwinowie została uznana za pomnik przyrody. Drzewo otrzymało nazwę „Dobrawa”.

Od 19 do 22 marca 2018 r. przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie gminy Brwinów.

Gmina Brwinów planuje sprzedaż w drodze przetargu 17 działek znajdujących się w okolicy ul. Bratniej w Brwinowie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz drobne usługi publiczne, np. gastronomię.

W piątki 16 i 23 lutego br. Urząd Gminy Brwinów będzie czynny w godz. 8-15

Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” ogłasza dwa nowe nabory. Mieszkańcy gminy Brwinów, Milanówka i Podkowy Leśnej oraz firmy działające na tym obszarze mogą uzyskać można dofinansowanie w kwocie nawet do 200 tys. zł.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na dyscypliny, które nie zostały jeszcze rozstrzygnięte. Kluby sportowe i stowarzyszenia mogą składać oferty do środy 28 lutego 2018 r. do godziny 16:00.

Ogłoszenie