Gmina Brwinów otrzymała ponad 20 tys. zł na wyposażenie szkolnych gabinetów pielęgniarskich w sprzęt i aparaturę medyczną.

Gmina Brwinów zachęca mieszkańców do usuwania wyrobów azbestowych ze swoich nieruchomości. Dzięki dotacjom z budżetu gminy w 2017 roku udało się zlikwidować ponad 80 ton niebezpiecznych materiałów. Trwa nabór wniosków na 2018 rok.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sprawdziła, czy sprzedawcy zwracają uwagę na wiek osób kupujących alkohol. Nie wszyscy zdali ten test na piątkę.

DSC1755W piątek 19 stycznia 2018 r. burmistrz Arkadiusz Kosiński wręczył jedenastu parom z terenu gminy Brwinów medale przyznane przez Prezydenta RP za ponad 50 lat małżeństwa.

Walne Zgromadzenie Delegatów Spółki Wodnej odbędzie się w czwartek 15 lutego 2018 r. o godz. 17 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4. W porządku obrad m.in. sprawozdanie zarządu i komisji rewizyjnej za 2017 rok oraz plan prac na 2018 r.

PGE Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada przerwę w dostawie energii elektrycznej w czwartek 25 stycznia na obszarze kilku ulic w Brwinowie.

Czytaj więcej

Gmina Brwinów zajęła 9. miejsce w Ogólnopolskim Ranking Powiatów i Gmin w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich.

Gmina Brwinów otrzyma dofinansowanie w wysokości 999.862,00 zł na modernizację targowiska miejskiego.