W związku z weekendowym remontem wiaduktu i czasowym zamknięciem przejazdu przez tunel w Brwinowie obowiązywać będzie zmieniony rozkład komunikacji autobusowej ZB, ZBA oraz linii B6.

PGE Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada przerwę w dostawie energii elektrycznej we wtorek 13 lutego na obszarze kilku ulic w Brwinowie oraz w środę 14 lutego w Otrębusach.

Trwa modernizacja linii kolejowej 447. W piątek 2 lutego rozpoczną się prace „w tunelu” w Brwinowie związane z wymianą jednego z wiaduktów pod torami podmiejskimi i potrwają do poniedziałku 5 lutego do godz. 6.00.

PGE Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada przerwę w dostawie energii elektrycznej w poniedziałek 5 lutego w Milęcinie oraz w czwartek 8 lutego w Żółwinie.

PGE Pruszków lista wyłączeń

Radni województwa mazowieckiego podjęli uchwałę o przekazaniu 1,13 mln zł na przebudowę drogi prowadzącej do siedziby zespołu „Mazowsze” w Otrębusach.

Wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Stowarzyszenia mogą składać oferty do środy 21 lutego 2018 r. do godziny 16:00.

Ogłoszenie

 

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.: w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie