W dniu 17 lipca 2017 r. dyżur Przewodniczącego Rady Pana Sławomira Rakowieckiego został odwołany. Z Przewodniczącym będzie się można umówić po uzgodnieniu telefoniczny.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego odbędzie się 26 lipca 2017 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Połączone Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego oraz Komisji Inwestycji i Finansów odbędzie się 3 lipca 2017 r. o godz. 19:30 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

W dniu 19 czerwca 2017 r. dyżur Przewodniczącego Rady Sławomira Rakowieckiego został odwołany. Z Przewodniczącym będzie się można umówić po uzgodnieniu telefonicznym z Biurem Rady Miejskiej: 22 738 26 50

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się 20 czerwca 2017 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego odbędzie się 21 czerwca 2017 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów odbędzie się 22 czerwca  2017 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

W dniu 13 czerwca 2017 r. dyżur Radnego Tomasza Korcza został odwołany. Z radnym będzie się można umówić po uzgodnieniu telefonicznym z Biurem Rady Miejskiej: 22 738 26 50

Zapraszam na XLIV sesję Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2017 roku (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Pszczelińskiej 3 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 13 czerwca 2017 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej  przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.