Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Koło w Pruszkowie ubiega się o dofinansowanie zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

ngoBurmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Wyniki konkursu - ogłoszenia.

ngoTowarzystwo Gimnastyczne „Sokół” ubiega się o dofinansowanie zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej. Stowarzyszenia, mogą składać oferty do 29 marca 2016 r. do godz. 16.00 w Biurze Obsługi Interesanta, ul. Grodziska 12.
 

Burmistrz Gminy Brwinów ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r. Wysokość środków przeznaczonych na ten cel w tegorocznym budżecie to 180.000 zł. Kluby sportowe i stowarzyszenia organizujące zajęcia sportowe dla mieszkańców gminy Brwinów mogą składać oferty do 17 lutego 2012 r.

Pierwsze spotkanie w 2012 roku było okazją do dokonania podsumowania ubiegłorocznej współpracy, podziękowań i rozpoczęciu rozmowych o planach na najbliższe miesiące.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.: w zakresie podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej.
Ogłoszenie