Burmistrz Gminy Brwinów ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r. Wysokość środków przeznaczonych na ten cel w tegorocznym budżecie to 180.000 zł. Kluby sportowe i stowarzyszenia organizujące zajęcia sportowe dla mieszkańców gminy Brwinów mogą składać oferty do 17 lutego 2012 r.

Pierwsze spotkanie w 2012 roku było okazją do dokonania podsumowania ubiegłorocznej współpracy, podziękowań i rozpoczęciu rozmowych o planach na najbliższe miesiące.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.: w zakresie podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej.
Ogłoszenie

Ruszył nabór wniosków w VIII Programu Grantowego Danone  "Masz pomysł?
Podziel się Posiłkiem!". Do programu mogą zgłaszać się  szkoły, świetlice, biblioteki, domy kultury, grupy nieformalne, które chcą dożywiać dzieci oraz zadać o ich edukację. Nabór wniosków trwa do 27 lutego.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2016 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Stowarzyszenia mogą składać oferty do poniedziałku 14 marca 2016 r. do godziny 18:00.
 
Ogłoszenie [PDF]
Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.: w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Od 21 marca do 16 kwietnia będzie można składać wnioski na dofinansowanie tzw. małych projektów oraz tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Na projekty edukacyjne, promocję ekologii, projekty kulturalne itp. przeznaczono 432 tys. zł. Pula dla przedsiębiorców w tym naborze to 228 tys. zł.