OSP Brwinów ubiega się o dofinansowanie zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.: w zakresie podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej.

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” ubiega się o dofinansowanie zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Koło w Pruszkowie ubiega się o dofinansowanie zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

ngoBurmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Wyniki konkursu - ogłoszenia.

ngoTowarzystwo Gimnastyczne „Sokół” ubiega się o dofinansowanie zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej. Stowarzyszenia, mogą składać oferty do 29 marca 2016 r. do godz. 16.00 w Biurze Obsługi Interesanta, ul. Grodziska 12.