Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.: w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej. Stowarzyszenia, mogą składać oferty do 25 lutego 2016 r. do godz. 16.00 w Biurze Obsługi Interesanta, ul. Grodziska 12.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Konkurs na niektóre dyscypliny nie został rozstrzygnięty. Kluby sportowe i stowarzyszenia mogą składać oferty do poniedziałku 22 lutego 2016 r. do godziny 18:00.