Festiwal Otwarte Ogrody w gminie Brwinów

W weekend 10 i 11 czerwca na terenie gminy Brwinów po raz jedenasty odbędzie się Festiwal Otwarte Ogrody. W swoje gościnne progi zapraszają ogrody w Brwinowie, Otrębusach, Owczarni, Koszajcu i Żółwinie.

UWAGA ZMIANA W sobotę 10 czerwca Psi Ogród zaprasza w godz. 15.00-17.00, a koncert zespołu Motion Trio został przeniesiony do Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie, ul. Wilsona 2.

 

Program Festiwalu Otwartych Ogrodów - PDF

W piątek 24 czerwca 2016 r. w ramach doskonalenia umiejętności zawodowych wszyscy funkcjonariusze Straży Miejskiej w Brwinowie będą uczestniczyli w szkoleniu z zakresu podejmowania interwencji wraz z elementami sztuk walki oraz posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego. Tego dnia wszystkie zgłoszenia z prośbami o interwencje będą przekierowane do Komisariatu Policji w Brwinowie.SESJA NR XXV

PROJEKTY UCHWAŁ

Pkt NUMER W SPRAWIE

8.1

RM.0006.49.2016 nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Terenia
8.2 RM.0006.50.2016

nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Terenia

8.3 RM.0006.45.2016

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów w roku 2016

8.4 RM.0006.52.2016

zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Brwinów a gminą miastem Pruszków dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich

8.5 RM.0006.53.2016

zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Brwinów a gminą Błonie dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich

8.6 RM.0006.55.2016

zmiany Statutu Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie

8.7 RM.0006.46.2016

udzielenia pomocy rzeczowej województwu mazowieckiemu w zakresie rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Natalińskiej z drogą gminną ul. Piaseckiego w Otrębusach – projekt

8.8 RM.0006.56.2016

zmiany uchwały Nr XIX.174.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2016-2025

8.9 RM.0006.57.2016

zmian w uchwale budżetowej Nr XIX.175.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia  18 grudnia 2015 r.

8.10 RM.0006.51.2016

rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Gminy Brwinów (RM.0006.51.2016)

8.11 RM.0006.48.2016

przyjęcia planu pracy na 2016 rok Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w Brwinowie

8.12 RM.0006.47.2016

przyjęcia planu pracy na 2016 rok Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego Rady Miejskiej w Brwinowie (RM.0006.47.2016)

pdf

RM.0006.45.2016

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów w roku 2016
Size : 1.72 mb
pdf

RM.0006.46.2016

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej województwu mazowieckiemu w zakresie rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Natalińskiej z drogą gminną ul. Piaseckiego w Otrębusach – projekt
Size : 37.42 kb
pdf

RM.0006.47.2016

w sprawie przyjęcia planu pracy na 2016 rok Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego Rady Miejskiej w Brwinowie
Size : 50.86 kb
pdf

RM.0006.48.2016

w sprawie przyjęcia planu pracy na 2016 rok Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w Brwinowie
Size : 61.38 kb
pdf

RM.0006.49.2016

w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Terenia
Size : 35.26 kb
pdf

RM.0006.50.2016

w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Terenia
Size : 35.84 kb
pdf

RM.0006.51.2016

w sprawie rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Gminy Brwinów
Size : 48.10 kb
pdf

RM.0006.52.2016

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Brwinów a gminą miastem Pruszków dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich
Size : 26.38 kb
pdf

RM.0006.53.2016

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Brwinów a gminą Błonie dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich
Size : 26.26 kb
pdf

RM.0006.55.2016

w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie
Size : 1.27 mb
pdf

RM.0006.56.2016

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.174.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2016-2025
Size : 742.08 kb
pdf

RM.0006.57.2016

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Nr XIX.175.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r.
Size : 984.34 kb
pdf

RM.0006.57.2016 (załączniki)

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Nr XIX.175.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r.
Size : 4.92 mb

Podkategorie