Marszałek Województwa Mazowieckiego zwraca się z prośbą do organizacji pozarządowych i mieszkańców gmin o wypełnianie ankiet dotyczących ochrony środowiska i ekologii. Na ich podstawie zostaną opracowane strategiczne dokumenty województwa dotyczące m.in. gospodarki odpadami.

Od 1 stycznia 2012 r. zmieniły się zapisy Ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Najważniejsze zmiany przepisów regulujących zasady składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dotyczą terminów składania i wzoru wniosków o zwrot podatku.

Osoby prowadzące produkcyjną działalność rolniczą mogą wziąć udział w konkursie współorganizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, KRUS oraz Państwową Inspekcję Pracy.

Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo” zaprasza na wiosenny cykl warsztatów
dla lokalnych animatorów przedsiębiorczości pod tytułem: Utworzenie przedsiębiorstwa społecznego pracującego na rzecz mieszkańców przy wsparciu Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo". Warsztaty odbędą się 27 stycznia 2012 r. o godzinie 18:30 w CKiIO (dawny MOK) w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1.

Na nowego właściciela czekają porzucone szczeniaki: jeden piesek oraz cztery suczki.
Kontakt do Straży Miejskiej w Brwinowie: 22 729 29 50 lub 22 729 63 94.

Organizatorem konkursu jest Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa z siedzibą w Warszawie. Autorzy nigdzie niepublikowanych jeszcze prac dotyczących problematyki rozwoju wsi, dorobku kulturowego i dziedzictwa historycznego wsi mogą zgłaszać swoje opracowania do końca lipca 2012 r.

W dniu 27 stycznia 2012 roku w Urzędzie Gminy Brwinów został wyłożony do wglądu „Projekt uproszczony planu urządzenia lasów” znajdujących się w gminie Brwinów i stanowiących własność osób fizycznych.

Od 21 marca do 16 kwietnia będzie można składać wnioski na dofinansowanie tzw. małych projektów oraz tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Na projekty edukacyjne, promocję ekologii, projekty kulturalne itp. przeznaczono 432 tys. zł. Pula dla przedsiębiorców w tym naborze to 228 tys. zł.