Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego informuje o zbliżających się terminach przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za 2015 r. przez przedsiębiorców.

Urząd Skarbowy w Pruszkowie zaprasza osoby prowadzące działalność gospodarczą (lub planujące jej rozpoczęcie) na spotkania edukacyjno-informacyjne.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działanie 1.6 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego już po raz szósty organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów wiejskich szkół podstawowych pn. „Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje w wakacje”. Szkoły mogą zgłaszać udział w konkursie do 4 marca br. do Placówki Terenowej KRUS Błonie.
 

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza m.in. dziennikarzy do udziału w konkursie „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”. Zgłoszenia można przesyłać do 15 stycznia 2017 r.

Regulamin
Centrum Przedsiębiorczości Smolna zaprasza przedsiębiorców na bezpłatne szkolenia, które odbędą się w lutym 2016 r. Tym razem wśród tematów m.in. podatek VAT, zasady rozliczania składek, pozyskiwanie środków na start.
 

Na swego obecnego lub nowego właściciela czeka pies podobny do owczarka niemieckiego. Zwierzę zostało znalezione w Nowy Rok w jednym z bloków przy ulicy Kraszewskiego w Brwinowie.  
Kontakt do Straży Miejskiej w Brwinowie: 22 729 29 50 lub 22 729 63 94.