Centrum Przedsiębiorczości Smolna zaprasza przedsiębiorców na bezpłatne szkolenia, które odbędą się w marcu 2016 r. Tym razem wśród tematów m.in. podatek VAT, koszty podatkowe, dokumenty ubezpieczeniowe.
 

W dniu 5 września 2011 r. zostanie całkowicie zamknięty fragment drogi powiatowej z Brwinowa do Błonia (wyjazd ul. Piłsudskiego przez Kotowice). Ruch będzie odbywał się objazdem.

W dniach od 9 do 23 września na terenie województwa mazowieckiego będzie prowadzona akcja szczepienia lisów przeciw wściekliźnie.

Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. ogłosiła przetargi ustne na zbycie nieruchomości gruntowych (tereny rolnicze oraz ujęcie wody) położonych na terenie SHR Wolica - Płochocin.

Maltańskie Ośrodki Pomocy w Warszawie, Olsztynie Katowicach i Poznaniu realizują projekt „Pomoc Maltańska – Punkty Informacyjno-Doradcze”. Pracownicy instytucji będą udzielać informacji dotyczących m.in. organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, ulg i uprawnień, a także sprzętu rehabilitacyjnego.
 
Informacja o projekcie [PDF]

Rodzicu,
Chcesz wiedzieć jak poprawić komunikację z dzieckiem, co robić w trudnych sytuacjach wychowawczych, jak poprawić sytuację w rodzinie?

Przyjdź na - Warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze dla rodziców


5 tysięcy złotych nagrody oraz możliwość publikacji drukiem – to nagrody w konkursie na prace, które zaprezentują dorobek kulturowy i sukcesy wsi, inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne (monografie, archiwalne zbiory zdjęć, pamiętniki) lub które będą inspiracją do innowacyjnego rozwoju.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe”.