Burmistrz gminy Brwinów informuje, że zamierza przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia, dotyczącego świadczenia przewozów autobusowych wraz z dowozem dzieci do szkół na liniach.

W 2015 roku po raz piętnasty w Polsce i po raz trzeci w Brwinowie zostanie zorganizowana pomoc dla potrzebujących w ramach ogólnopolskiej akcji „Szlachetna paczka”. Do 20 października trwa rekrutacja wolontariuszy, chętnych do niesienia pomocy w rejonie Brwinowa.

Do 30 września 2015 r. trwać będą konsultacje projektu „Planu utrzymania wód obejmującego obszar Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie wraz z przeprowadzeniem procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko”.

Kontrola Skarbowa ostrzega przed uwikłaniem się w przestępstwa podatkowe. Odpowiedzialność ponoszą nie tylko ci, którzy organizują wyłudzenia podatku VAT, ale też osoby wykorzystywane do podpisywania fikcyjnych faktur.

Mieszkańcy gmin leżących na trasie planowanego gazociągu mogą zapoznać się z aktami postępowania i wypowiedzieć się na ich temat.

Burmistrz Gminy Brwinów informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 od dnia 30 października 2015 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Brwinów: działka nr ew. 217/65 obr. Otrębusy, działka nr ew. 51/5 obr. 11, m. Brwinów.

Warszawska Kolej Dojazdowa informuje, że w dniu 8 listopada 2015 r. planowane jest przeprowadzenie prac torowych na odcinku Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów. Odcinek ten będzie zamknięty dla ruchu, zostanie uruchomiona autobusowa komunikacja zastępcza.

Centrum Przedsiębiorczości Smolna zaprasza przedsiębiorców oraz osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej na bezpłatne szkolenia.