Gmina Brwinów planuje sprzedaż w drodze przetargu trzech działek położonych w Brwinowie, przy ul. Żwirowej oraz Parzniewie i Kaniach z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową i działalność usługową.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłosił czwarty ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie  niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 3,1414 ha w Parzniewie.

Gmina Brwinów planuje sprzedaż w drodze przetargu pięciu działek położonych w Brwinowie oraz w Biskupicach, w Parzniewie i w Kaniach. Tereny te mają być przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i działalność usługową.

Burmistrz Gminy Brwinów podaje do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w gminie Brwinów
 

Oprócz działek przy ulicy Bratniej Gmina Brwinów planuje sprzedaż w drodze przetargu działek położonych w Brwinowie oraz w, Parzniewie i w Kaniach. Tereny te mogą być przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i działalność usługową.