Wśród dotacji pozyskanych przez gminę Brwinów w ramach RPO WM są środki na rewitalizację parku i renowację pałacu w Brwinowie oraz budowę ścieżek rowerowych.

Pielęgnacja drzew w Brwinowie i Otrębusach, zakup samochodu i sprzętu ratowniczego, budowa kanalizacji

.

Czytaj więcej

Nauka pływania, budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie, plac zabaw przy ul. Grodziskiej

Zakup książek do bibliotek szkolnych. 

Doposażenie Gimnazjum w Otrębusach.

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żółwin

.

Rozbudowa siedziby OSP Biskupice.