Gmina Brwinów otrzymała 10 103, 00 zł dotacji na konserwację i pielęgnację drzew objętych ochroną Konserwatora Zabytków, rosnących na terenie parku przy dworku Zagroda w Brwinowie. Środki te pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

 

 

 

Gmina Brwinów otrzymała 190 000 zł dotacji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym z przeznaczeniem dla OSP Żółwin. Środki te pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

 

 

 

Gmina Brwinów otrzymała ponad 18 tys. zł dotacji na zakup sprzętu hydraulicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwinowie. Środki te pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacja została przeznaczona na zakup dwóch narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego: rozpieracza ramiennego i rozpieracza teleskopowego. Sprzęt wykorzystywany będzie do prowadzenia różnego rodzaju działań ratowniczo-gaśniczych zarówno na terenie gminy Brwinów, jak i powiatu pruszkowskiego.

Pod koniec 2015 r. gmina Brwinów podpisała umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę blisko 4 km kanalizacji w Owczarni. Zadanie to ma zostać zrealizowane do połowy stycznia 2017 roku. Owczarnia i Żółwin to duże sołectwa, które nie mają ciągłości terytorialnej z gminą Brwinów. W ubiegłym roku dzięki tzw. metodzie przeciskowej, która nie niszczy nawierzchni, sieć kanalizacyjna przeszła przez teren Milanówka i dotarła do Owczarni.

Odwodnienie w rejonie ulic: Nadarzyńska, Łąkowa oraz Mokra w Żółwinie dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 659.566,00zł. Odwodnienie w rejonie ulic: Nadarzyńska, Łąkowa oraz Mokra w Żółwinie dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 659.566,00zł. Odwodnienie w rejonie ulic: Nadarzyńska, Łąkowa oraz Mokra w Żółwinie dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 659.566,00zł

Gmina Brwinów otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pielęgnację i konserwację starych drzew przy pałacyku Toeplitza w Otrębusach. Został już wyłoniony wykonawca prac.

Pałacyk Toeplitza to jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w Otrębusach. Mieszczą się w nim ośrodek zdrowia, biblioteka oraz poczta. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w  otaczającym go parku zostaną wykonane m.in. cięcia pielęgnacyjne, techniczne i redukcja koron ponad 350 drzew.

Wiosenna pogoda sprzyja prowadzeniu prac kanalizacyjnych w gminie Brwinów. Do użytku oddawane są kolejne jej odcinki, także te budowane poza „Czystym życiem”. Trwają prace w północnych sołectwach: Domaniewie, Domaniewku i Mosznie, gdzie powstaje m.in. 7 650 mb kanalizacji sanitarnej. Prace w ramach kontraktu zawartego w firmą Instalbud Sp. z o.o. z Rzeszowa, która w gminie Brwinów buduje też kanalizację w południowej części Brwinowa, rozpoczęły się w północnych sołectwach pod koniec września ubiegłego roku.

Budowa kanalizacji sanitarnej to największa inwestycja gminy Brwinów: do końca 2013 r. w Brwinowie, Kaniach i Otrębusach powstanie ponad 120 km sieci w ramach dofinansowanego ze środków UE projektu „Czyste życie”, a teraz – dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Rolnictwa – rozpoczęła się budowa kanalizacji sanitarnej dla Domaniewa, Domaniewka i Moszny. Gmina Brwinów będzie finansować tę inwestycję ze środków własnych oraz z niskooprocentowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.