Gmina Brwinów prezentowała się podczas trzech wejść antenowych. O ważnych wydarzeniach na terenie gminy i realizowanych oraz planowanych inwestycjach opowiadał burmistrz Arkadiusz Kosiński. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Anna Sobczak poruszała tematy związane m.in. z ekologią i działalnością kulturalną na obszarach wiejskich, a nauczycielki LO im. Iwaszkiewicza w Brwinowie – Jolanta Marzec i Elżbieta Baczewska – promowały szkołę i mówiły o zbliżającym się zjeździe szkół iwaszkiewiczowskich.

Radni Rady Miejskiej w Brwinowie na sesji 10 maja 2017 r. podjęli uchwałę odwołującą referendum gminne.

8 maja przypadał Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Z tej okazji burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński oraz zastępca Jerzy Wysocki spotkali się z pracownicami i nowym dyrektorem Biblioteki Publicznej im. Wacława Wernera.

 

Burmistrz Gminy Brwinów ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w gminie Brwinów.

Do firm oferujących zniżki dla posiadaczy Brwinowskiej Karty Mieszkańca dołączyła firma Green Success Robert Mioduszewski, zajmująca się  m.in. projektowaniem, realizacją oraz pielęgnacją ogrodów.  

Wpłynęły oferty na realizację zadań publicznych. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Burmistrz Gminy Brwinów  ponownie ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej. Stowarzyszenia, mogą składać oferty do 31 maja 2017 r. do godz. 16.00 w Biurze Obsługi Interesanta, ul. Grodziska 12.

Ogłoszenie

W kolejne piątki – 12 i 19 maja 2017 r. – Urząd Gminy Brwinów będzie czynny dwie godziny dłużej, tzn. w godz. 8-16.