Po ostatnich burzach i nawałnicach strażacy musieli wykazać się swoimi umiejętnościami. Wcześniej mieli okazję do sprawdzenia swojej gotowości bojowej podczas inspekcji i zawodów strażackich.

Do firm oferujących zniżki z Brwinowską Kartą Mieszkańca dołączył kolejny partner – Studio Body Evolution – oferujący zabiegi modelujące sylwetkę.

Do połowy lipca br. potrwają prace związane z przebudową odwodnienia na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Polnej w Żółwinie.

Fundacja Toto Animo i BKS Naprzód Brwinów ubiegają się o dotację. Każdy może zgłosić uwagi dotyczące ich ofert w terminie do 6 lipca 2017 r.

PGE Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada przerwę w dostawie energii elektrycznej 30 czerwca i 6 lipca w Domaniewie.

 

Dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrealizowana zostanie renowacja pomnika – ściany śmierci w parku miejskim w Brwinowie.

Sanepid przeprowadził kontrolę na placach zabaw zarządzanych przez gminę Brwinów. Ich stan jest bez zastrzeżeń.

Wakacje to tradycyjny czas remontu budynków oświatowych. Gmina Brwinów rozpocznie też przygotowania do przeprowadzenia modernizacji sali gimnastycznej przy Stadionie Miejskim w Brwinowie. Koszt prac został wstępnie oszacowany na 600 tys. zł.