W czwartek 26 października w filii Biblioteki Publicznej im. W. Wernera w Otrębusach rozpocznie się cykl „Slajdowisko”. Tym razem będzie można obejrzeć fotografie z podróży na Maltę.

W dniach 24-25 października 2017 gmina Brwinów bierze udział w powiatowych ćwiczeniach obronnych „Powiat 2017”. Urząd Gminy Brwinów będzie starać się, aby nie wpłynęło to na normalne funkcjonowanie Urzędu i obsługę interesantów.

20 października 2017 r. w Pałacyku Otrębusy odbyła się uroczystość wręczenia uchwał i medali potwierdzających honorowe obywatelstwo gminy Brwinów trzem zasłużonym osobom.

W sobotę 14 października 2017 r. w ramach akcji „90 drzew na 90-lecie Letniska Brwinów” i z okazji zakończenia przebudowy drogi mieszkańcy gminy Brwinów i zaproszeni goście zasadzili lipy i dęby przy ul. Pszczelińskiej.

Gmina Brwinów ma szansę na otrzymanie dofinansowania na budowę dwóch torów rowerowych typu pumptrack.

Znamy już laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Brwinowski Parnas. Nagroda główna trafiła do Patryka Kosendy.

Wpłynęła oferta Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Warszawie na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

12 października 2017 r. odbyło się spotkanie, podczas którego burmistrz Arkadiusz Kosiński spotkał się z dyrektorami placówek oświatowych. 5 nauczycieli gminnych placówek oświatowych otrzymało akty nadania stopnia awansu zawodowego.