Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na budowę świetlicy wiejskiej wraz z placem zabaw w Domaniewie. Wykonawcy mogą składać oferty do 24 marca 2017 r.

Gmina Brwinów uczestniczy w Porozumieniu Gmin, które stale współpracuje w kwestiach związanych z ustaleniem przebiegu linii 400 kV na terenie województwa mazowieckiego.

Warsztaty stolarskie, koncerty oraz wernisaż malarstwa i rysunku to propozycje spędzenia wolnego czasu w najbliższy weekend 11 i 12 marca.

PGE Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada 13, 14 i 16 marca 2017 r. przerwy w dostawie energii elektrycznej w części Otrębus, Kań i Żółwina.

Wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego z zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brwinów. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Od 10 do 14 marca 2017 r. przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie gminy Brwinów.

 

W tym roku w całej Polsce upłynie termin ważności 5 mln dowodów osobistych. W tej grupie jest część osób z gminy Brwinów. Czas oczekiwania na nowy dowód osobisty wynosi do 30 dni.

 

Osoby posiadające Brwinowską Kartę Mieszkańca mogą korzystać z kolejnych zniżek. Do programu dołączyli kolejni partnerzy: Usługi Geodezyjne – Grzegorz Kalita oraz pralnia dywanów z Kań.