PGE Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada 7 kwietnia 2017 r. przerwy w dostawie energii elektrycznej w części Czubina.

Wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego z zakresie profilaktyki uzależnień. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

W czwartek 30 marca 2017 r. odbył się gminny konkurs dla przedszkolaków „Co wiesz o legendach polskich?”

Burmistrz Gminy Brwinów unieważnia konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Ogłoszenie

Do wypełnienia rozliczenia rocznego PIT pozostało coraz mniej czasu. W czwartek 6 kwietnia 2017 r. w godz. od 10.00 do 15.00 pracownik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie będzie pełnić dyżur w Urzędzie Gminy przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie.

PGE Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada 6, 10 i 12 kwietnia 2017 r. przerwy w dostawie energii elektrycznej w części Kań, Otrębus i Brwinowa

W pierwszy weekend kwietnia warto wybrać się m.in. spektakl teatralny dla najmłodszych Drzewo Amrity i Targ Przydasiów.

Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie zaprasza na kolejne warsztaty dla rodziców: 5 kwietnia 2017 r. „Akcja komunikacja”, 19 kwietnia 2017 r. „Skuteczna pochwała i zachęta” oraz 26 kwietnia 2017 r. „Współpraca”.