Tradycyjnie w drugi wtorek miesiąca czas na antenie Radia Bogoria wypełniły sprawy Gminy Brwinów. Gośćmi redaktora Tomasz Sikorskiego byli burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz z Gminnego Ośrodka Kultury dyrektor Anna Sobczak i Anna Zajdel.

Gmina Brwinów znalazła się wśród wyróżnionych w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego w 2016 roku.

Samorządowe przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Brwinów będą pełnić dyżury w czasie wakacji. Został już ustalony harmonogram.

Dzięki działaniom gminy Brwinów XVIII-wieczna Kaplica Marylskich została uratowana przed zniszczeniem, a dofinansowanie pozyskane na renowację pałacu w Parku Miejskim pozwoli na jego remont i przeznaczenie na cele kulturalne.

Gmina Brwinów ponownie ogłosiła przetarg na przebudowę ul. Armii Krajowej w Brwinowie. Będzie to już drugi i jednocześnie ostatni etap prac związanych z przebudową ulicy.

W środę 5 kwietnia 2017 r. przy Urzędzie Gminy Brwinów wykonywane będą badania mammograficzne. Mammobus zaparkuje przy ul. Moniuszki.

W 2017 r. Rada Miejska w Brwinowie podjęła już dwie uchwały o nadaniu nazwy drogom wewnętrznym.

Temat zanieczyszczenia powietrza powracał wielokrotnie w ciągu ostatnich miesięcy: niepokojące było utrzymujące się przez kolejne dni znaczne przekroczenie norm zawartości pyłów w powietrzu. Gmina Brwinów przyjęła w 2016 r. program, który umożliwia osobom w trudnej sytuacji materialnej zmianę sposobu ogrzewania na bardziej ekologiczne i ekonomiczne, a firma Orte Polska Sp. z o.o. zaoferowała dla nich nieodpłatne przekazanie i montaż 10 palników na pellet.