Gmina Brwinów prowadzi od ośmiu lat program zapobiegania rakowi szyjki macicy, w całości pokrywając koszty szczepienia. Na początku kwietnia odbędą się spotkania informacyjne dla rodziców dziewcząt urodzonych w 2002 r.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.: w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (wrotkarstwo).

Ogłoszenie

Rodzice dzieci, które od września 2017 r. rozpoczną naukę w szkołach podstawowych, powinni złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły. Dokumenty będą przyjmowane w poszczególnych szkołach od 4 do 19 kwietnia 2017 r.

Ustalony już został harmonogram prowadzenia naboru na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w gminie Brwinów.

Od 27 marca 2017 r. ze względu budowę kanalizacji sanitarnej i zamknięcie ul. Władysława Łokietka w Owczarni zmieni się trasa linii autobusowej B9 Żółwin – Owczarnia – Żółwin (szkoła). Utrudnienia potrwają około trzech tygodni.

PGE Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada 24, 29 i 30 marca 2017 r. przerwy w dostawie energii elektrycznej w części Otrębus, Kań i Owczarni.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej. Stowarzyszenia, mogą składać oferty do 11 kwietnia 2017 r. do godz. 16.00 w Biurze Obsługi Interesanta, ul. Grodziska 12.
 
Ogłoszenie

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w sobotę 25 marca 2017 r. o godz. 13.30 w kościele pw. św. Klemensa w Nadarzynie.