Gmina Brwinów przedłuża do 4 sierpnia 2017 r. konsultacje społeczne na temat koncepcji modernizacji targowiska. Oprócz tradycyjnej, pisemnej formy składania uwag można się zalogować na platformę „W dialogu”, wypełnić ankietę dostępną „on line” lub na stronie internetowej gminy i wysłać ją mailowo.

Wspomnienie czerwcowego Festiwalu Otwarte Ogrody, który odwiedziła z mikrofonem redaktor Mariola Marczak-Grzybek.

DSC0952mmGmina Brwinów otrzymała dotację na projekt edukacyjny „Wiedza moją potrzebą”, który będzie realizowany przez dwa lata w szkole w Żółwinie.

PGE Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada 17 i 18 lipca 2017 r. przerwy w dostawie energii elektrycznej w części Kań i Domaniewa.

DSC1245W dniach 14-15 lipca 2017 r. od godz. 7 do 17 drogowcy będą kłaść asfalt na odcinku od ul. Miodowej do Osiedla Pszczelin.
Wykonawca przebudowy ul. Pszczelińskiej PPUH "EFEKT" Sp. z o.o. zawiadamia, że w związku przebudową ul. Pszczelińskiej w dniach 14-15 lipca 2017 w godz. 7-17 będzie niemożliwy dojazd do posesji na odcinku od ul. Miodowej do Osiedla Pszczelin. Ze względu na układanie masy bitumicznej droga będzie nieprzejezdna. Przejezdny pozostanie wjazd do Osiedla Pszczelin.

Wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Drugi wtorek miesiąca to czas gminy Brwinów na antenie Radia Bogoria. Gośćmi redaktora Tomasza Sikorskiego byli: burmistrz Arkadiusz Kosiński, komendant Straży Miejskiej Tomasz Kowalski oraz Anna Adamkiewicz z Biblioteki Publicznej im. Wacława Wernera.

Rozpoczęły się już prace przy budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie, na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Leśnej.