Tradycyjnie już w czerwcu kalendarz wydarzeń w dworku Zagroda wypełniony jest spotkaniami integracyjnymi i wydarzeniami kulturalnymi. Przy okazji warto zobaczyć dwie wystawy: poświęconą pisarzowi Zygmuntowi Bartkiewiczowi (na parterze) oraz prezentującą prace Krzysztofa Kornackiego.

PGE Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada 5 i 8 czerwca 2017 r. przerwy w dostawie energii elektrycznej w części Brwinowa.

Burmistrz Gminy Brwinów zaprasza do udziału w konkursie na najciekawsze zdjęcie drzewa lub krótki wierszyk o drzewach. Nagrodami będą sadzonki drzew o wysokości ok. 1,2-1,5 m, które mieszkańcy będą mogli zasadzić na swoich działkach.

Gmina Brwinów zdobyła 8. miejsce w kategorii gmina miejsko-wiejska w rankingu przygotowanym przez Gazetę Prawną „Perły Samorządu 2017”.

W gminie Brwinów zakończono postępowanie rekrutacyjne do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018. Rodzice dzieci, które spełniają kryteria i nie dostały się do przedszkola publicznego, mogą skorzystać z możliwości zapisania dziecka do przedszkola niepublicznego wyłonionego przez gminę w drodze konkursu.

Gmina Brwinów została Laureatem XXVII edycji Konkursu „Teraz Polska”. Przyznane Godło potwierdza, że gmina jest jedną z najlepszych w Polsce pod względem gospodarności oraz atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców.

W czerwcu i lipcu 2017 r. przy Urzędzie Gminy Brwinów będą wykonywane badania mammograficzne. Mammobus zaparkuje przy ul. Moniuszki.

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Brwinów zachęca mieszkańców gminy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu na największy owoc i warzywo.