Wpłynęła oferta Towarzystwa Przyjaciół Brwinów na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Obwodnica wsi MosznaKierowcy czekają na otwarcie nowej obwodnicy, jednak zanim nowa droga uzyska pozwolenie na użytkowanie, muszą najpierw zostać zakończone wszystkie procedury odbiorowe.

W najbliższych tygodniach w świetlicy Działu Wspierania Rodziny ŚOPS w Brwinowie odbywać się będą spotkania poświęcone ciekawym i ważnym tematom, takim jak radzenie sobie z emocjami, dojrzewanie dzieci, posłuszeństwo i umiejętne stosowanie pochwał. 

Burmistrz Gminy Brwinów zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok”. Uwagi do projektu można składać od 10 do 17 października 2017 r.

Agencja INC Rating przyznała gminie Brwinów długoterminowy rating krajowy „AA-”, a co za tym idzie – stabilną perspektywę ratingu.

Gmina Brwinów została wyróżniona w VI edycji konkursu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Gmina przyjazna rowerzystom”.

Biblioteka Publiczna im. W. Wernera w Brwinowie zaprasza do udziału w konkursie poetyckim Brwinowski Parnas. Zgłoszenia można nadsyłać do niedzieli 8 października.

ikonkaDo 9 października 2017 r. można oglądać zdjęcia dawnego Brwinowa w fotoplastykonie, który stanął na brwinowskim Rynku.