Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie przypomina, że decyzje przyznające mieszkańcom gminy świadczenie wychowawcze 500+ tracą ważność 30 września 2017 r. Aby nadal pobierać świadczenie, konieczne jest ponowne złożenie wniosku.

PGE Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada przerwę w dostawie energii elektrycznej 31 lipca w Domaniewie i Kaniach, 1 sierpnia w Brwinowie, Otrębusach i 4 sierpnia w Żółwinie.

W dniach 28-31 lipca 2017 r. będą prowadzone prace budowlane na przejeździe przez tory WKD w ciągu ul. Natalińskiej w Otrębusach.

Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na trzeci etap rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie.

PGE Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada przerwę w dostawie energii elektrycznej we wtorek 25 lipca w Kotowicach, Milęcinie, Falęcinie i Biskupicach oraz w piątek 28 lipca w Brwinowie.

Gmina Brwinów ogłosiła przetargi na sprzedaż działek położonych w Brwinowie przy ulicy Bratniej oraz w Kaniach przy ul. Szkolnej. Są one przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową oraz drobne usługi.

W poniedziałek 17 lipca 2017 r. została podpisana umowa na rewaloryzację pałacu w brwinowskim parku. Koszt inwestycji to 8 386 140,00 zł. 

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zaprasza wszystkich mieszkańców i zainteresowane instytucje/organizacje do składania uwag lub propozycji zmian do projektu Planu sieci dróg powiatowych powiatu pruszkowskiego na lata 2017-2030. Uwagi będą przyjmowane wyłącznie pisemnie, na specjalnie przygotowanym formularzu, w terminie do 4 sierpnia 2017 r.