W pierwszych naborach do dofinansowania zakwalifikowano 14 spośród 16 złożonych wniosków. Wkrótce zostaną ogłoszone kolejne dwa konkursy, w których na wspieranie nowych przedsięwzięć przeznaczono kwotę 500 tys. zł, a na wzmocnienie kapitału społecznego i produktów lokalnych – 100 tys. zł.

Tradycyjnie w drugi wtorek miesiąca czas na antenie Radia Bogoria wypełniły sprawy gminy Brwinów. W drugi wtorek Gośćmi redaktora Tomasz Sikorskiego byli burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Anna Sobczak.

W weekend 22-23 kwietnia 2017 r. odbędzie się inauguracja Roku Ignacego Kozielewskiego oraz jubileusz 90-lecia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. W programie m.in. rozgrywki sportowe, a także niedzielny bieg przełajowy na 5 km.

PGE Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada 7 kwietnia 2017 r. przerwy w dostawie energii elektrycznej w części Czubina.

Wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego z zakresie profilaktyki uzależnień. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

W czwartek 30 marca 2017 r. odbył się gminny konkurs dla przedszkolaków „Co wiesz o legendach polskich?”

Burmistrz Gminy Brwinów unieważnia konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Ogłoszenie

Do wypełnienia rozliczenia rocznego PIT pozostało coraz mniej czasu. W czwartek 6 kwietnia 2017 r. w godz. od 10.00 do 15.00 pracownik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie będzie pełnić dyżur w Urzędzie Gminy przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie.