Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.: w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Ogłoszenie

Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie zwraca się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety internetowej. Chce w ten sposób poznać opinie mieszkańców na temat różnych zjawisk społecznych oraz działalności instytucji publicznych.

Wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.: w zakresie podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej.

Ogłoszenie

Wakacje to dobry czas na wykonanie remontów w szkołach. Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na remonty w ZS w Otrębusach, ZS nr 1 w Brwinowie oraz ZS w Żółwinie.

 

Trwają prace nad Studium Wykonalności dla projektu „Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego”. Wykonawca dokumentacji zaprasza na spotkanie 8 czerwca w sali OSP w Brwinowie. Konsultacje potrwają do 21 czerwca 2017 r.

 

Podmioty prowadzące działalność leczniczą mogą wziąć udział w konkursie ofert na prowadzenie programu szczepień ochronnych w latach 2017–2019.

Zakończyły się prace związane z budową sieci wodociągowej w ulicy Józefowskiej i Tęczowej w Krośnie, a na terenie Koszajca trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej.