W sobotę 5 maja 2017 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Brwinowie zorganizowała w swojej siedzibie dzień otwarty. Impreza przyciągnęła wielu mieszkańców i gości. Najbardziej zachwycone były dzieci.

W poniedziałek 8 maja 2017 r. burmistrz Arkadiusz Kosiński podpisał z wykonawcą umowę na budowę świetlicy wiejskiej wraz z placem zabaw w Domaniewie. Prace będą trwać ponad rok, a świetlica ma zostać oddana do użytku we wrześniu 2018 r.

Gmina Brwinów planuje sprzedaż nieruchomości gruntowej znajdującej się w Kaniach.

W dniach od 8 do 12 maja 2017 r.  planowane są wyłączenia prądu. Prace prowadz PGE Rejon Energetyczny Pruszków oraz firma Energo-Wac.

Z żalem zawiadamiamy, że 29 kwietnia 2017 r. w wieku 104 lat zmarła Jadwiga Normark-Przetakiewicz, najstarsza mieszkanka gminy Brwinów.

Wpłynęły oferty na realizację zadań publicznych. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

W środę 3 maja 2017 r. mieszkańcy gminy Brwinów uczcili 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji.

Wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.