Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na sprzedaż działki położonej w Kaniach przy ul. Szkolnej. Cena wywoławcza wynosi 800 tys. zł.

Do 15 listopada 2017 r. można składać wnioski o stypendia na rok 2017/2018 dla młodych mieszkańców Gminy Brwinów: uczniów oraz studentów do 25 roku życia.

Gmina Brwinów planuje sprzedaż działek znajdujących się przy ul. Bratniej w Brwinowie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz drobne usługi publiczne, np. gastronomię.

ikonamosznaPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego potwierdził, że można rozpocząć użytkowanie nowej drogi - obwodnicy wsi Moszna. Droga jest otwarta i autobusy linii B4 i B10 wracają na swoje trasy.


Trasa jest otwarta dla ruchu. Szerokiej drogi!

Prawie 400 mieszkańców gminy Brwinów złożyło już deklaracje udziału w bezpłatnych szczepieniach przeciwko grypie dla osób po 65. roku życia.

PGE Rejon Energetyczny Pruszków zmienił zapowiadane wcześniej dni i godziny wyłączeń prądu w Brwinowie i Milęcinie.
Aktualne informacje na temat przerw w dostawie energii elektrycznej: LINK

Oddana w tym roku do użytku hala sportowa wybudowana w technologii pasywnej otrzymała tytuł Sportowy Obiekt Roku. Nagrodę dla gminy Brwinów podczas uroczystej gali Sportowa Polska 25 października 2017 r. odebrał Sławomir Walendowski, Zastępca Burmistrza Gminy Brwinów.

Wpłynęła oferta Mazowieckiego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.